BioEnzym Technology S.C.


SERWIS DLA MŁYNÓW I ŚWIATA PIEKARSKIEGO

MEMORANDUM  TECHNOLOGICZNE

SUROWCE I SPECJALISTYCZNE DODATKI

DLA PRZEMYSŁU PIEKARSKIEGO I MŁYNARSKIEGO

Dane kontaktowe

BIOENZYM TECHNOLOGY s.c
os. Zacisze 22
62-250 Graby

tel.kom. 502 630 570
tel kom. 509 499 500

biuro@bioenzym.pl

 

1.Współpraca z piekarniami - w ramach płatnych usług technologicznych - oparta jest na sześciomiesięcznym programie szkolenia zaproponowanego przez BioEnzym SM (uwzględniającego wspólne dążenia i kierunki rozwoju), którego celem są:

 • wdrożenie procedur kontroli reologicznej ciast wypiekanych z mąk dostarczanych przez współpracujące młyny - atest jakościowy i reologiczny,
 • wytrenowanie obiektywnej oceny dojrzałości ciast przed dalszą obróbką - aspekty świeżości produktów i rentowności produkcji,
 • wytrenowanie profesjonalnej szybkiej reakcji na wady otrzymywanych produktów poprzez zastosowanie polepszaczy optymalnie współdziałających z mąką,
 • wdrożenie nowych technik prowadzenia ciast: rozczyny, podmłody, żury, kwasy zaprzeszłe i tradycyjne oraz produkowane na kulturach bakteryjnych,
 • wdrożenie nowych asortymentów w oparciu o wdrożone techniki w oparciu o program BioEnzym - „Rewitalizacja Polskiego Chleba"

 

2.Cele realizowane będą poprzez trening i ćwiczenia wypiekowe oraz szkolenia - zgodnie z zastosowanym przez BioEnzym SM harmonogramem:

 • mąka i jej piekarskie parametry technologiczne, umiejętność identyfikacji wad i ich eliminowanie - wprowadzenie parametrów kontrolujących własności wypiekowe mąki i jej korelacja z alweografią i amylografią - reologia ciast - atest młyński
 • szkolenie - atest jakościowy mąki a atest reologiczny - agenda spotkania WWW. bioenzym.pl
 • technologia przetwarzania mąki: skrobia a własności fermentacyjne, białko glutenowe a podatność ciasta na obróbkę mechaniczną, konsystencja ciasta a wodochłonność - rentowność produkcji, ukwaszanie mąki i jej konsekwencje,
 • technologia wypieku: denaturacja białka i klepkowanie skrobi - wpływ temperatur i czasu wypieku, parametry mąki a jakość miękiszu i skórki.
 • wpływ liczby opadania - wskaźnika zaawansowania procesów wegetatywnych ziarna przy udziale naturalnych amylaz - na własności fermentacyjne mąki - wypiek:  wpływ kompleksu amylolitycznego BioEn alpha na polepszenie własności fermentacyjnych mąki,
 • specjalistyczne polepszacze piekarskie - ich skład i zastosowanie - wypieki

 

3.Po planowanym okresie szkolenia - bezpłatne wizyty połączone z dostawą polepszaczy: kontrola zaawansowania świadomości i umiejętności oddziaływania na  bieżącą pracę, wspólne wypieki, korekta składu polepszaczy lub kontrola poprawności stosowanych aplikacji.

4. Informacje szczegółowe - WWW.bioenzym.pl - zakładka - „Technologiczne Memorandum" 

bioenzym_enzym

Copyright 2009 BioEnzym.pl Tworzenie stron ZAMI