BioEnzym Technology S.C.


SERWIS DLA MŁYNÓW I ŚWIATA PIEKARSKIEGO

MEMORANDUM  TECHNOLOGICZNE

SUROWCE I SPECJALISTYCZNE DODATKI

DLA PRZEMYSŁU PIEKARSKIEGO I MŁYNARSKIEGO

Dane kontaktowe

BIOENZYM TECHNOLOGY s.c
os. Zacisze 22
62-250 Graby

tel.kom. 502 630 570
tel kom. 509 499 500

biuro@bioenzym.pl

 

6Przede wszystkim wiedza...

Długie lata obecności na rynku nauczyły mnie rozumieć i dbać o potrzeby Klienta w określonym - ważnym dla Niego - czasie i miejscu. Firmy lub ich wydziały, którymi kierowałem i obecnie kieruję - BioEnzym SM - z biegiem czasu stawały się eksperckimi, ze ściśle określonym horyzontem oddziaływań. Tworzyły kierunkowe specjalizacje. Te zawsze dawały poczucie bezpieczeństwa naszym Klientom i przekładały się na gwarantowaną jakość wspólnie dopracowywanych produktów, poprzez: dostęp do innowacyjnych rozwiązań i dodatków - aplikacji ze znanych i powszechnie rekomendowanych surowców, zawierających substancje: naturalne, funkcjonalne i wspomagające przetwarzanie mąki.
Dzisiaj mogę stwierdzić „chlubimy się poziomem naszego serwisu technologicznego udostępnionego klientom (piekarzom, młynarzom) - bez dodatkowych opłat i całkowicie poufnie oraz poziomem sprzedawanych usług technologicznych". Dlatego na łamach naszej strony WWW stworzyliśmy zakładkę - „Memorandum Technologiczne", w której udostępniamy cykl wykładów, skierowanych właśnie do nich - a w szczególności do personelu pionu jakości, technologów, laborantów, ciastowych, piecowych, pracowników skupu i próbobiorców. Cykl ten, prezentowany na różnych szkoleniach, wykładach, sympozjach dla blisko 2500 zakładów piekarsko - cukierniczych i młynów, tu przedstawiony jest w formie przystępnej, w wielu przypadkach wręcz uproszczonej, umożliwiającej wykorzystanie treści w nich zawartych przez szerokie gremium zainteresowanych. W tekstach częstokroć pojawiają się formy szczegółowe, z przeznaczeniem dla czytelników poszukujących treści popularno-naukowych. Cytowane są również materiały z autorskich badań przeprowadzonych w Polsce oraz w laboratoriach zagranicznych, z którymi współdziałaliśmy lub współdziałamy w różnym czasie i formach.
Jesteśmy niezależnym partnerem firmy Danisco z Danii i dystrybutorem wielu jej produktów. Dlatego w „Technologicznych Memorandach" pojawiają się również treści pochodzące z materiałów badawczych tej firmy.
BioEnzym SM; grudzień 2008r.

bioenzym_enzym

Copyright 2009 BioEnzym.pl Tworzenie stron ZAMI